Extra materiaal (opgaven en ander toetsbaar materiaal)

De tentamenstof:

Het tentamen zal bestaan uit een aantal opgaven op basis van de volgende stof:

Hoewel je niet gevraagd zal worden om de definities en bewijzen te kunnen reproduceren is het verstandig om de redeneringen wel te begrijpen en de definities te kennen omdat die vaak terugkomen in opgaven.

Alle opgaven bij elkaar Tex file is ook beschikbaar

ODE opgave Sjoerd Uitwerking door Sjoerd

Toelichting bij testvraag 9.4 uit het boek (over de noodzakelijkheid van compacte drager bij Stokes)

Uitwerking van de opgaven van de tussentoets

Lecture notes up to the midterm Exam A list of requirements for the midterm exam

Opgaven week36 Hier is de tex-file voor mensen die graag digitaal inleveren.

Opgaven week37 Tex file is ook beschikbaar

Opgaven week38 Tex file is ook beschikbaar

Opgaven week39 Tex file is ook beschikbaar
Uitwerking door Sjoerd

Opgaven week40 Tex file is ook beschikbaar

Opgaven week41 Tex file is ook beschikbaar

Opgave Sjoerd week44
Opgave Sjoerd week44
Opgaven week44 Tex file is ook beschikbaar

Opgaven week 45 Tex file is ook beschikbaar Uitwerking extra opgave 9.2

Opgaven week 47 Tex file is ook beschikbaar Extra opgave Sjoerd

A menagerie of manifolds, een groeiende lijst veelvoorkomende voorbeelden van variëteiten.
Tex file for the menagerie

Additions to chapter 2 (including derivations, Riemannian metrics and the Tangent Bundle).

Notes on Multi-linear algebra, tensor product and so on.
Linear algebra aantekeningen door Jan Brandts, zie hoofdstuk 3 over dualiteit.

Woordenlijst Engels-Nederlands (groeit)

Voorkennis die echt belangrijk is (groeit)