Schema Analyse op Variëteiten

Overzicht:
 • Week 36: Hoofdstuk 1, Differentiable manifolds
 • Week 37: Hoofdstuk 2, Tangent space
 • Week 38: Intermezzo, Vectorfields and Riemannian metrics
 • Week 39: Hoofdstuk 3, Differential 1-forms, dual space
 • Week 40: Hoofdstuk 3 Differential n-forms, multilinear algebra,
 • Week 41: Hoofdstuk 9.5, 9.6 Integration
 • Week 42: Recap
 • Week 43: Tussentoets
 • Week 44: Hoofdstuk 8 Cartan derivative
 • Week 45: Hoofdstuk 9 Stokes Theorem
 • Week 46: Recap
 • Week 47: Hoofdstuk 11 Hairy Ball theorem
 • Week 48: Hoofdstuk 11 DeRham cohomologie
 • Week 49: Dessert: Riemann Oppervlakken

12/12: (GEEN Hoorcollege) Collegevrij.

5/12: (Hoorcollege) Riemann Oppervlakken.

2/12: (Werkcollege) H11 boek Exercise 11.1 en 11.3. Opgave symplectische meetkunde Sjoerd.

28/11: (Hoorcollege) De Rham cohomologie.
Huiswerk voor donderdag 5 december: Uit AlleOpgaven week 14 Opg 1, en uit het boek: Exercise 11.2. Tex file is ook beschikbaar

25/11: (Werkcollege) Orientaties.

21/11: (Hoorcollege) De kruinstelling, Hairy ball theorem en orientatieconventies.

18/11: (Werkcollege) Extra Opgave Eenheidsraakbundel van de bol.
Huiswerk: Extra Opgaven 1 en 2 uit Extra opgaven week 47
Tex file is ook beschikbaar

14/11: (Werkcollege) Test Hoofdstuk 8. Test Hoofdstuk 9. Extra opgave tba.

11/11: (Hoorcollege!) Meetkunde van oppervlakken en de stelling van Gauss-Bonnet.
Huiswerk: Exercises 9.2 en 9.4 uit het boek.

7/11: (Hoorcollege) Stelling van Stokes H9.

4/11: (Werkcollege) Extra Opgave 1 uit Opgaven week 45 H8, Test 9 Opgaven 1,2,3,4.
Huiswerk: Extra Opgave 2 uit Opgaven week 45 Tex file is ook beschikbaar

31/10: (Hoorcollege) Cartan afgeleide H8.

28/10: Bespreking tussentoets. Zie ook de uitwerkingen
Opgave Sjoerd
Huiswerk: Opgave 1 (Rekenen) week 44
Tex file is ook beschikbaar

22/10: (Tussentoets) Voor een overzicht van de stof zie MidtermSummary.pdf
Zie ook mijn Lecture notes voor de stof die niet (zo goed) in het boek staat.

14/10: (Werkcollege in een zaal) Opgaven TBA.

14/10: (Werkcollege) Opgaven 1 t/m 5 week 41
Tex file is ook beschikbaar

10/10: (Hoorcollege) Orientatie, Integratie, Partities van 1.

7/10: (Werkcollege) Wedge products and other alternating things. Opgave 1 uit de opgaven week 40 Test 3.6. See also my notes on Linear algebra
Huiswerk: Opgaven 2 en 3 van de opgaven week 40
Tex file is ook beschikbaar

3/10: (Hoorcollege) Wig en tensor, see my notes on Linear algebra

30/9: (Werkcollege) Opgaven 1, 2 en 3 uit de opgaven week 39 Boek: Test 3.6: 1,2,3,4.
Huiswerk: Opgave 4 uit de opgaven week 39 En exercise 3.1 uit het boek. Tex file is ook beschikbaar

26/9: (Hoorcollege) Hoofdstuk 3. Differentiaalvormen. differentiaal df en dx, 1-vormen,

23/9: (Werkcollege) Hoofdstuk 2. Opgave 1 uit de opgaven week 38 Boek: Test 4,5,6,7 (quickly!) Exercise 2.2, Exercise 2.3.
Huiswerk (inleveren maandag 30/9): Exercise 2 and 4 uit de opgaven week 38
Tex file is ook beschikbaar

19/9: (Hoorcollege) Hoofdstuk 2 Raakruimte uitgebreid, zie ook mijn aantekeningen. Daarnaast een korte introductie vectorvelden en Riemannse metrieken.

16/9: (Werkcollege) Hoofdstuk 2. Boek: Test 1,2,3 (quickly!) Opgave 6 uit de opgaven week 37 Exercise 2.1 (first prove the second equation on p.36), Exercise 2.3.
Huiswerk (inleveren maandag 23/9): Opgaven 4,5 uit de opgaven week 37 Tex file is ook beschikbaar

12/9: (Hoorcollege) Hoofdstuk 2. Drie definities van Raakruimte en de afbeeldingen er tussen 2.1-2.3.

9/9: (Werkcollege) Te maken opgaven: Uit opgaven week36: 3a,b,c,g. 4, 5 d,e. 7 8a,b.
Huiswerkopgave: Opgaven 1,2,3 uit de opgaven week 37 Tex file is ook beschikbaar

5/9: (Hoor/Werk) Hoofdstuk 1, regular value theorem. Opzet hoofdstuk 2. Verdelen werkgroepen.

2/9: (Hoorcollege) Introductie, inventarisatie en overzicht.
Hoofdstuk 1, definitie variëteit, Regular point theorem.
In te leveren huiswerk: Exercise 1 en 2 van de opgaven week 36. Tex file is ook beschikbaar
Het huiswerk moet donderdag 5/9 ingeleverd worden op het hoorcollege.